Tilfredshedsundersøgelse 2016

Dato: 07/06/2016

Samtlige registrerede kunder i vores kundedatabase modtog en invitation om at deltage. I alt 19 % af samtlige adspurgte kunder besvarede spørgeskemaet.  Heraf valgte halvdelen desuden, at opgive navn og kontakt detaljer. Disse tal er usædvanlig høje for en tilfredshedsundersøgelse ifølge konsulentfirmaet. Vores kunder blev inviteret til at vurdere forskellige forhold i et afkrydsningsskema. Derudover var der mulighed for at komme med uddybende og omfattende kommentarer.  


Undersøgelsen har til formål at give os retningspile omkring vores styrker samt de områder, hvor vi kan forbedre vores præstationer. For HellermannTyton Danmark er denne undersøgelse af største betydning. Det er vort mål at være vore kunders foretrukne partner, når det drejer sig om ”perfekte løsninger omkring kabler”.


Resultatet af undersøgelsen var yderst positiv. Vi kan ikke undlade at føle os lidt stolte og taknemmelige. Fremadrettet vil vi gøre os yderligere anstrengelser for at leve op til de fine tilbagemeldinger, som vi modtog fra vores kunder.


Vi modtog også nogle kritiske kommentarer fra enkelte kunder. Vi takker også for disse, for heri ligger vores muligheder for, at forbedre vores præstationer. Vi er ved at analysere disse tilbagemeldinger. Heldigvis er de fleste ikke afgivet anonymt. Dette betragter vi som ægte tillid fra vores kunder og vi planlægger, at kontakte disse for at få mulighed for at fjerne de fejl, der trods alt sker.


Konsulentfirmaet der har lavet undersøgelsen har desuden forestået en lodtrækning blandt deltagerne.  
Vinderen blev Denise Goldby fra Solar, Kbh. NV.

 

På billedet overrækker Key Account Manager Klaus Walther Denise præmien, som var et gavekort på kr 3.500 til El-Giganten. HellermannTyton Danmark ønsker Denise tillykke.

 

HellermannTyton Danmark vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til Denise samt alle øvrige, der velvilligt har deltaget og bidraget til undersøgelsen, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

 


 

Hold dig i kontakt med os!


Update: 19/08/2017 © HellermannTyton 2016